Hundra år sedan "Red Summer" - när vita angrep svarta, brände deras hem och stenade dem till döds i Chicago. Många av offren var nyinflyttade från södern, de vita fruktade att de skulle delta i valen och deras stridsrop löd "Send them back". Det är ingen slump att slagordet upprepas idag. 

Claude McKey skrev texten