Musik

Jag har skrivit låtar sedan dinosaurierna vandrade på topplistorna. Det har blivit visor på svenska, rock på både svenska och engelska och annat som är svårt att kategorisera.

Här på sidan finns ett antal album och EP med ett tämligen varierat utbud. Inspelningarna är gjorda i min hemmastudio - HLV (Hemmets Lugna Vrå) så det är Demo-inspelningar.

Har man ingenting sagt har man ingenting sagt

Texter av Mats Nörklit

Sometimes Blues

Släpptes februari 2018

Finns också på Spotify, Amazon, Pandora, Tidal, Google play, 

Social Kompetens

En samling med texter av Yngve Wahlgren

Under arbete

Strange Creatures

En samling låtar som kanske ligger utanför och mellan genrer.

Finns också på Spotify, Amazon, Pandora, Tidal, Google play,

That Real Rock´n Roll

Från rock till rockabilly eller tvärtom

Texterna till låtarna får man fram om man klickar på den lilla noten längst till höger på den låt som spelas.

Visor från Venjan