Nyårsklockan

Klicka på noten för att se texten

Text Mats Nörklit 

fritt efter Tennyson/Fredin